تبلیغات
آموزش حسابداری - قوانین تحریر دفاتر مالی
 
آموزش حسابداری
اللهم عجل لولیک الفرج
درباره وبلاگ


سلام خدمت دوستان و مهمانان

حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند

مدیر وبلاگ : محمد طهماسبی
نویسندگان
نظرسنجی
سلام دوست عزیز نظر شما در مورد مطالب وبلاگ کدام گزینه میباشد؟
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
بی

دراین پست مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسنادو نحوه ثبت وقایع مالی وتنظیم صورتهای مالی،موضوع ماده 95 مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم ذكر میگردد...

كلیات

ماده 1) مقررات این آیین نامه شامل مؤدیانی است كه در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه حساب و سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تقسیم می نمایند.

تبصره – مودیان در انتخاب یكی از رویه های حسابداری براساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی كه به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مكلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

فصل اول

مشخصات دفاتر قانونی:

ماده 2) دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از كلیه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك یا جدا از یكدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) كه قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء ، پلمب  و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودكار تحریر شده باشد.

تبصره 1- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پملب دفاتر در مراجع مذكور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

تبصره 2 -  از پلمب خارج شدن یكی از دفاتر روزنامه یا كل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود، مشروط بر آنكه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پملب مجدد دفتر مذكور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمب شده دیگری ثبت گردد.

تبصره 3 -  ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

ماده 3)  مودیان مشمول این آیین نامه مكلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف یك سال قبل استفاده نمایند، مگر اینكه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد كه دراینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمب و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت كنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.

ماده 4) دفتر روزنامه دفتری است كه اشخاص حقوقی یا حقیقی كلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.

تبصره – نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت كلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

ماده 5)  دفتر كل دفتری است كه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا كدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی كه تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امكان پذیر باشد.

ماده 6) دفتر مشترك روزنامه و كل دفتری است كه دارای ستون هایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری كه اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذكور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

ماده 7)  دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است كه حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد ، هزینه و دارایی های قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری كه در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امكان پذیر باشد.

 

 

فصل دوم

سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارك حساب:

 ماده 8) دفتر معین دفتری است كه برای تفكیك و مجزاساختن هریك از حسابهای دفتر كل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممكن است نگهداری شود. كارت های حساب اعم از آنكه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حكم دفاتر معین است.

ماده 9) سند حسابداری فرمی است كه در آن یك یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هایی كه حسب مورد بدهكار یا بستانكار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد.

ماده 10) مدارك حساب عبارت از مستنداتی است كه بیانگر وقوع یك یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.

فصل سوم 

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:

 ماده 11) مودیانی كه دفتر روزنامه و كل نگهداری می نمایند باید معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینة9 باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاك خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت كنند ولو آنكه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الكترونیكی و كارت های حساب استفاده شود.

تبصره – در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد كرد.

ماده 12) مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یك شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط به اینكه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متكی به اسناد و مدارك باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید وفروش دارایی های قابل استهلاك كه در حدود متعارف متكی به اسناد و مدارك است، می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارك مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی كه برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.

ماده 13) در مواردی كه دفاتر روزنامه و كل نگهداری می شود، كلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه هاو خرید و فروش دارایی های قابل استهلاك باید در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره 1 – تاریخ مذكور در مدارك یا فاكتور فروش یا خرید و غیره ملاك قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز كار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود. فاصله بین تاریخ فاكتور یا مدارك و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2 – تاخیر در تحریر عملیات در صورتی كه به منظور سواستفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد كرد.

تبصره 3- در مواردی كه دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداكثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء ، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت كند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد كرد.

تبصره 4- تاخثر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.

ماده 14) كلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود.

ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و كل كه دارای شعبه هستند مكلفند با توجه به روش های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی كه دارای دفاتر پلمب شده باشند، حداكثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت كلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت سی روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند.

ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینكه تا تاریخ امضاء و پلمب هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره های 3 و4 ماده 13 این آیین نامه در دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین نامه در مورد دفتر كل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد كرد.

ماده 17) مؤدیانی كه از سیستم های الكترونیكی استفاده می نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الكترونیكی طی هر ماه را تحت سرفصل های دفتر كل حداكثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند. علاوه بر این منظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل های نحوه كار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمنا مؤدیان مذكور مكلفند هر سه ماه یكبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الكترونیكی را حداكثر 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

فصل چهارم

چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی :

ماده 18اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مكلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یك كه از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و از تاریخ 1/1/1380 لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – اشخاص یاد شده مكلفند صورتهای مالی نهایی خود را براساس آخرین استاندارد حسابداری كه از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود، تهیه و تنظیم نمایند.

ماده 19) مشمولین بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مكلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود كه حداقل نشان دهنده فروش كالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید كالا، هزینه استهلاك دارائیها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سود یا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – مؤدیان یاد شده می توانند موجودی كالای فروش نرفته در پایان سال مای را جز اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند.

فصل پنجم

موارد رد دفاتر

ماده 20) تخلف از تكالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

1- درصورتیكه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و یا فاقد یك یا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت یك یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3- تراشیدن، پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده

4-  تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های 2 الی 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخیر تحریر دفتر كل زاید برحد مجاز مندرج در ماده 14 این آیین نامه.

5-  عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مركزی طبق مقررات ماده 15 این آیین نامه

6-  در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آیین نامه در مواردی كه دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیراختیاری بودن موضوع مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.

7-  عدم ارائه دستورالعمل های نحوه كار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی كه از سیستم های الكترونیكی استفاده می نمایند.

8-  عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد كه به شرح ماده 17 این آیین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الكترونیكی، در مورد اشخاصی كه از سیستم های مذكور استفاده می نمایند.

9-  جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.

10- عدم ارائه یك یا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانویس .

11- در صورتی كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین های الكترونیكی ظرف مهلت های مقرر در مواد 14.13 و 17 آیین نامه (با درنظر گرفتن مقررات تبره های ماده 13) قطعی نشده باشد (هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریقی ثبت های حسابداری اصلاح گردد)

12- تهیه و تنظیم صورتهای مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آیین نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

13- اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آیین نامه اقدام نشده باشد.

14- در صورتیكه مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند.

ماده 21) هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردیكه با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند كه ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، می توانند نظر خود را مبنی بر قوبلی دفاتر و اسناد و مدارك اعلام نمایند.

این آیین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد شماره 384/29-211 تاریخ 10/1/82 سازمان امور مالیاتی كشور در پنج فصل و بیست یك ماده و دوازده تبصره در تاریخ 10/1/82 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و مقررات آن از اول فرودین سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی كه سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد. در مورد سال مالی كه از 1/1/82 به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین نامه قبلی مجری می باشد.

 
نوع مطلب : حسابداری مالی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 1390/05/1
محمد طهماسبی
جمعه 1397/01/17 17:42

Thank you. Ample tips!

cialis italia gratis cialis price in bangalore cialis great britain tadalafil 10 mg tesco price cialis click here to buy cialis buy cialis cialis tablets australia cialis billig prezzo cialis a buon mercato
جمعه 1397/01/3 13:05

Beneficial knowledge. Many thanks.
buy cialis online nz cialis side effects dangers warnings for cialis cialis coupons printable buy cialis online viagra or cialis cialis canadian drugs buy cialis online nz generic cialis with dapoxetine cialis pills
یکشنبه 1396/12/27 20:27

Useful data. Thanks a lot.
wow look it cialis mexico 5 mg cialis pharmacie en ligne generic for cialis generic cialis at walmart cialis professional from usa precios de cialis generico cialis for sale cheap cialis we like it cialis soft gel we use it cialis online store
دوشنبه 1395/11/4 16:33
ممنون مفید بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر