آموزش حسابداری سلام خدمت دوستان و مهمانان حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com 2018-12-13T18:54:53+01:00 mihanblog.com مدیریت مالی1-ارزش اتی و ارزش فعلی 2013-11-24T22:25:09+01:00 2013-11-24T22:25:09+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1304 محمد طهماسبی هدف اصلی مدیریت مالی، بکارگیری مهارتهائی است که با استفاده ازآن مهارتها هدف اصلی بنگاههای اقتصادی، كه همانا حداكثر كردن ثروتصاحبان بنگاه است، محقق گردد. ادامه مطلب را مطالعه فرمایید.......... هدف اصلی مدیریت مالی، بکارگیری مهارتهائی است که با استفاده از

آن مهارتها هدف اصلی بنگاههای اقتصادی، كه همانا حداكثر كردن ثروت

صاحبان بنگاه است، محقق گردد.

ادامه مطلب را مطالعه فرمایید..........
]]>
انجام امور حسابداری در سراسر استان خوزستان 2013-08-23T21:40:20+01:00 2013-08-23T21:40:20+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1302 محمد طهماسبی با سلام خدمت یکایک شما بازدید کنندگان عزیز تمامی امور حسابداری و مالیاتی خود را به ما بسپارید. دیگر نگران انجام امور حسابداری و مالیاتی فروشگاه یا شرکت خود نباشید.انجام امور حسابداری به صورت دستی و سیستمی(نرام افزاری).                             انجام امور مالیاتی در سراسر استان خوزستان.ارائه مشاوره های لازم در امور مالیاتی و حسابداری. تمامی این امور با نازلترین قیمت می باشد و به صورت توافقی. ت با سلام خدمت یکایک شما بازدید کنندگان عزیز
 تمامی امور حسابداری و مالیاتی خود را به ما بسپارید.
دیگر نگران انجام امور حسابداری و مالیاتی فروشگاه یا شرکت خود نباشید.
انجام امور حسابداری به صورت دستی و سیستمی(نرام افزاری).                             
انجام امور مالیاتی در سراسر استان خوزستان.
ارائه مشاوره های لازم در امور مالیاتی و حسابداری.
 تمامی این امور با نازلترین قیمت می باشد و به صورت توافقی.
 تنها با یک تماس مشکلات حسابداری خود را با ما در میان بگذارید.
                  
 شماره های تماس 15 00 214 0939- 84 40 176 0933 طهماسبی       
    Email:m_tahmasebi_acc@yahoo.com
]]>
فروش اسقاطی 2 2013-07-25T14:42:53+01:00 2013-07-25T14:42:53+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1297 محمد طهماسبی بر اساس این روش در زمان فروش، هیچگونه سود شناسایی نمی شود .شناسایی سود، تا بازیافت بهای تمام شده دارایی ویا کالا از طریق دریافت اقساط به تعویق می افتد.          ادامه مطلب را مطالعه فرمایید بر اساس این روش در زمان فروش، هیچگونه سود شناسایی 
نمی شود .شناسایی سود، تا بازیافت بهای تمام شده دارایی ویا
 کالا از طریق دریافت اقساط به تعویق می افتد.


          ادامه مطلب را مطالعه فرمایید
]]>
فروش اقساطی 2013-07-13T00:43:25+01:00 2013-07-13T00:43:25+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1296 محمد طهماسبی فروش اقساطی عبارتست از، نوعی فروش که فروشنده به منظورایجاد تسهیلات برای خریدار بخشی از بهای کالا ویا داراییواگذار شده را بصورت پیش قسط نقدا وباقیمانده بهای آنرا دراقساط مساوی ویا نا مساوی در زمانهای مختلف دریافت میدارد.ادامه مطلب را مشاهده فرمایید فروش اقساطی عبارتست از، نوعی فروش که فروشنده به منظور
ایجاد تسهیلات برای خریدار بخشی از بهای کالا ویا دارایی
واگذار شده را بصورت پیش قسط نقدا وباقیمانده بهای آنرا در
اقساط مساوی ویا نا مساوی در زمانهای مختلف دریافت می
دارد.


ادامه مطلب را مشاهده فرمایید
]]>
حقوق بازرگانی 12 2013-05-29T22:39:49+01:00 2013-05-29T22:39:49+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1295 محمد طهماسبی سهم بی نام عبارت است از سهمی كه مشخصات صاحب سهم روی آن منعكس نیست و در حكم اسناد در وجه حامل است. سهم با نام عبارت است از سهمی كه مشخصات صاحب آن روی سهم منعكس استادامه مطلب را مطالعه فرمایید سهم بی نام عبارت است از سهمی كه مشخصات صاحب سهم روی
 آن منعكس نیست و در حكم اسناد در وجه حامل است. سهم با نام
 عبارت است از سهمی كه مشخصات صاحب آن روی سهم منعكس
 است

ادامه مطلب را مطالعه فرمایید
]]>
حقوق بازرگانی 11 2013-05-01T07:19:00+01:00 2013-05-01T07:19:00+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1294 محمد طهماسبی  كاهش اجباری سرمایه وقتی پیش می آید كه سرمایه شركت در اثر زیانهای وارده نصف یا از نصف كمتر می شود در این صورت هیئت مدیره  باید بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت كند. ادامه مطلب را مطالعه فرمایید  كاهش اجباری سرمایه وقتی پیش می آید كه سرمایه شركت در اثر
 زیانهای وارده نصف یا از نصف كمتر می شود در این صورت هیئت مدیره
  باید بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت كند. 


ادامه مطلب را مطالعه فرمایید
]]>
خرید وفروش كالا بین شركتها با روش ارزش ویژه5 2013-04-30T16:56:06+01:00 2013-04-30T16:56:06+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1293 محمد طهماسبی نتیجه ارقام سهم اكثریت و اقلیت تحت تاثیر دو عامل قرار می گیرند :1- تعداد سهام فروخته شده به شركتهای خارج از گروه 2- قیمت سهامی كه به شركتهای خارج از گروه فروخته شده است . ادامه مطلب را مشاهده فرمایید نتیجه ارقام سهم اكثریت و اقلیت تحت تاثیر دو عامل قرار می گیرند :

1- تعداد سهام فروخته شده به شركتهای خارج از گروه 

2- قیمت سهامی كه به شركتهای خارج از گروه فروخته شده است . 


ادامه مطلب را مشاهده فرمایید
]]>
پاسخگویی 2013-04-14T10:56:01+01:00 2013-04-14T10:56:01+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1292 محمد طهماسبی                      باسلام خدمت یکایک عزیزان و دوستانجادارد از همی نجا از تمام دوستانی که از وبلاگ دیدین می کنند,از دوستانی که نظر می دهند,از دوستانی که انتقاد می کنند ,از دوستانی که همراه همیشگی ما هستند تشکر ویژه کنم .شرمنده اگر یک مدت وبلاگ بروز نمی شد یک سریمشکلات بود نمی توانستم بموقع بروز کنم. از این تاریخ به بعد وبلاگ بروز می شود و جواب تمام نظرات و انتقادات دوستان را هم میدهم.دوستدار یکایک شما طهماسبی                      باسلام خدمت یکایک عزیزان و دوستان

جادارد از همی نجا از تمام دوستانی که از وبلاگ دیدین می کنند,از دوستانی که 

نظر می دهند,از دوستانی که انتقاد می کنند ,از دوستانی که همراه همیشگی

 ما هستند تشکر ویژه کنم .شرمنده اگر یک مدت وبلاگ بروز نمی شد یک سری

مشکلات بود نمی توانستم بموقع بروز کنم. از این تاریخ به بعد وبلاگ بروز

 می شود و جواب تمام نظرات و انتقادات دوستان را هم میدهم.

دوستدار یکایک شما طهماسبی
]]>
قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب 2013-03-13T10:01:47+01:00 2013-03-13T10:01:47+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1291 محمد طهماسبی بمنظور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانون دیوان محاسبات كشورمطابق اصل ۵۵ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی ودارائی مكلف است براساس ضوابط مقرر در این قانون (صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور )هر سال را حداكثر تا پایان دی ماه سال بعد تنظیم و پس از تایید هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات كشور ارسال نماید. ادامه مطلب را مشاهده فرمایید بمنظور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانون دیوان محاسبات كشور
مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی ودارائی مكلف است 
براساس ضوابط مقرر در این قانون (صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل
 كشور )هر سال را حداكثر تا پایان دی ماه سال بعد تنظیم و پس از تایید 
هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات كشور ارسال
 نماید.


ادامه مطلب را مشاهده فرمایید
]]>
خرید وفروش كالا بین شركتها با روش ارزش ویژه4 2013-03-12T21:56:47+01:00 2013-03-12T21:56:47+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1290 محمد طهماسبی اجاره از نوع فروش این است كه شركت اجاره دهنده قسمتی از مبالغسود حاصل از اجاره را به علاوه از تامین منابع مالی كسب می نماید  فرض می كنیم :ادامه مطلب را مطالعه فرمایید اجاره از نوع فروش این است كه شركت اجاره دهنده قسمتی از مبالغ
سود حاصل از اجاره را به علاوه از تامین منابع مالی كسب می نماید
  فرض می كنیم :


ادامه مطلب را مطالعه فرمایید
]]>
حقوق بازرگانی 10 2013-03-08T21:01:52+01:00 2013-03-08T21:01:52+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1289 محمد طهماسبی در بند 4 ماده 8 و بند 3 ماده 9 قانون تجارت (به ترتیب در مورد مندرجاتاساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی) به ترتیب زیر اشاره به لزوم ذكر مركز اصلی شركت شده است. «مركز اصلی شركت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد».ادامه طملب را مطالعه فرمایید در بند 4 ماده 8 و بند 3 ماده 9 قانون تجارت (به ترتیب در مورد 
مندرجاتاساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی) به ترتیب زیر اشاره به 
لزوم ذكر مركز اصلی شركت شده است. «مركز اصلی شركت و محل
 شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد».

ادامه طملب را مطالعه فرمایید
]]>
حقوق بازرگانی 9 2013-02-19T08:34:40+01:00 2013-02-19T08:34:40+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1288 محمد طهماسبی طریق تامین این مقدار از سرمایه با انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجاممی گردد. پذیره نویسی عبارت است از تعهد پرداخت یك یا چند سهم از طرف افراد غیر موسس و پرداخت مبلغی از آن به صورت نقد.ادامه مطلب را مشاهده فرمایید طریق تامین این مقدار از سرمایه با انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام

می گردد. پذیره نویسی عبارت است از تعهد پرداخت یك یا چند سهم

 از طرف افراد غیر موسس و پرداخت مبلغی از آن به صورت نقد.


ادامه مطلب را مشاهده فرمایید
]]>
خرید وفروش كالا بین شركتها با روش ارزش ویژه3 2013-02-18T20:44:04+01:00 2013-02-18T20:44:04+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1287 محمد طهماسبی دارائی غیر جاری را كه در صورتهای مالی تلفیقی گزارشمی‌شود به بهای تمام شده اولیه خریداری برگشت می‌دهد.ادامه مطلب را مشاهده فرمایید دارائی غیر جاری را كه در صورتهای مالی تلفیقی گزارش

می‌شود به بهای تمام شده اولیه خریداری برگشت می‌دهد.


ادامه مطلب را مشاهده فرمایید
]]>
خرید وفروش كالا بین شركتها با روش ارزش ویژه2 2013-02-02T20:29:56+01:00 2013-02-02T20:29:56+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1286 محمد طهماسبی انتخاب روش تخصیص (متناسب یا صددرصد) بر سود خالص تلفیقی هریك از دوره‌های مالی اثر می‌گذارد اما در بلند مدت صرف نظر از روشانتخابی سود خالص تلفیقی یكسان خواهد بود.ادامه مطلب را مشاهده فرمایید انتخاب روش تخصیص (متناسب یا صددرصد) بر سود خالص تلفیقی هر

یك از دوره‌های مالی اثر می‌گذارد اما در بلند مدت صرف نظر از روش

انتخابی سود خالص تلفیقی یكسان خواهد بود.

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید
]]>
حقوق بازرگانی 8 2013-01-31T05:27:29+01:00 2013-01-31T05:27:29+01:00 tag:http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1285 محمد طهماسبی طبق ماده 571 قانون مدنی: «شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه»                                          ادامه مطلب را مطالعه فرمایید طبق ماده 571 قانون مدنی: «شركت عبارت است از اجتماع حقوق 

مالكین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه»                                          ادامه مطلب را مطالعه فرمایید
]]>