آموزش حسابداری سلام خدمت دوستان و مهمانان حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com 2020-08-05T12:50:17+01:00 text/html 2013-11-24T22:25:09+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی مدیریت مالی1-ارزش اتی و ارزش فعلی http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1304 <font size="4">هدف اصلی مدیریت مالی، بکارگیری مهارتهائی است که با استفاده از</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">آن مهارتها هدف اصلی بنگاههای اقتصادی، كه همانا حداكثر كردن ثروت</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">صاحبان بنگاه است، محقق گردد. </font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ادامه مطلب را مطالعه فرمایید..........</font></div> text/html 2013-08-23T21:40:20+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی انجام امور حسابداری در سراسر استان خوزستان http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1302 <div style="text-align: right;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">با سلام خدمت یکایک شما بازدید کنندگان عزیز</span></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="font-size: large;">&nbsp;تمامی امور</font><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;حسابداری و مالیاتی خود را به ما بسپارید.</span></div> <div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دیگر نگران انجام امور حسابداری و مالیاتی فروشگاه یا شرکت خود نباشید.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">انجام امور حسابداری به صورت دستی و سیستمی(نرام افزاری). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp; &nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">انجام امور مالیاتی در سراسر استان خوزستان.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ارائه مشاوره های لازم در امور مالیاتی و حسابداری.</span></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;تمامی این امور با نازلترین قیمت می باشد و به صورت توافقی.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;تنها با یک تماس مشکلات حسابداری خود را با ما در میان بگذارید.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">&nbsp;</font><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">شماره های تماس 15 00 214 0939- 84 40 176 0933 طهماسبی&nbsp;</b><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp; &nbsp; Email:m_tahmasebi_acc@yahoo.com</b></div> text/html 2013-07-25T14:42:53+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی فروش اسقاطی 2 http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1297 <div><font size="4">بر اساس این روش در زمان فروش، هیچگونه سود شناسایی&nbsp;</font></div><div><font size="4">نمی شود .شناسایی سود، تا بازیافت بهای تمام شده دارایی ویا</font></div><div><font size="4">&nbsp;کالا از طریق دریافت اقساط به تعویق می افتد.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ادامه مطلب را مطالعه فرمایید</font></div> text/html 2013-07-13T00:43:25+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی فروش اقساطی http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1296 <div><font size="4">فروش اقساطی عبارتست از، نوعی فروش که فروشنده به منظور</font></div><div><font size="4">ایجاد تسهیلات برای خریدار بخشی از بهای کالا ویا دارایی</font></div><div><font size="4">واگذار شده را بصورت پیش قسط نقدا وباقیمانده بهای آنرا در</font></div><div><font size="4">اقساط مساوی ویا نا مساوی در زمانهای مختلف دریافت می</font></div><div><font size="4">دارد.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ادامه مطلب را مشاهده فرمایید</font></div> text/html 2013-05-29T22:39:49+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی حقوق بازرگانی 12 http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1295 <div><font size="4">سهم بی نام عبارت است از سهمی كه مشخصات صاحب سهم روی</font></div><div><font size="4">&nbsp;آن منعكس نیست و در حكم اسناد در&nbsp;</font><span style="font-size: large;">وجه حامل است. سهم با نام</span></div><div><span style="font-size: large;">&nbsp;عبارت است از سهمی كه مشخصات صاحب آن روی سهم منعكس</span></div><div><span style="font-size: large;">&nbsp;است</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><font size="4">ادامه مطلب را مطالعه فرمایید</font></div> text/html 2013-05-01T07:19:00+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی حقوق بازرگانی 11 http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1294 <div><font size="4">&nbsp;كاهش اجباری سرمایه وقتی پیش می آید كه سرمایه شركت در اثر</font></div><div><font size="4">&nbsp;زیانهای وارده نصف یا از نصف كمتر می شود&nbsp;</font><span style="font-size: large;">در این صورت هیئت مدیره</span></div><div><span style="font-size: large;">&nbsp; باید بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت كند.&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><font size="4">ادامه مطلب را مطالعه فرمایید</font></div> text/html 2013-04-30T16:56:06+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی خرید وفروش كالا بین شركتها با روش ارزش ویژه5 http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1293 <div><font size="3">نتیجه ارقام سهم اكثریت و اقلیت تحت تاثیر دو عامل قرار می گیرند :</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">1- تعداد سهام فروخته شده به شركتهای خارج از گروه&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">2- قیمت سهامی كه به شركتهای خارج از گروه فروخته شده است .&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">ادامه مطلب را مشاهده فرمایید</font></div> text/html 2013-04-14T10:56:01+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی پاسخگویی http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1292 <font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;باسلام خدمت یکایک عزیزان و دوستان</font><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">جادارد از همی نجا از تمام دوستانی که از وبلاگ دیدین می کنند,از دوستانی که&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">نظر</font><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">&nbsp;می دهند,از دوستانی که انتقاد می کنند ,</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">از دوستانی که همراه همیشگی</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">&nbsp;ما هستند تشکر ویژه کنم .</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">شرمنده اگر یک مدت وبلاگ بروز نمی شد یک سری</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">مشکلات بود نمی توانستم بموقع بروز کنم.&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">از این تاریخ به بعد وبلاگ بروز</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">&nbsp;می شود و جواب تمام نظرات و انتقادات دوستان را هم میدهم.</span></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">دوستدار یکایک شما طهماسبی</font></div> text/html 2013-03-13T10:01:47+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1291 <span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="3">بمنظور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانون دیوان محاسبات كشور</font></span><div><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="3">مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی ودارائی مكلف است&nbsp;</font></span></div><div><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="3">براساس ضوابط مقرر در این قانون (صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل</font></span></div><div><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;كشور )هر سال را حداكثر تا پایان دی ماه سال بعد تنظیم و پس از تایید&nbsp;</font></span></div><div><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="3">هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات كشور ارسال</font></span></div><div><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;نماید.</font></span> </div><div><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="3"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="3"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="3">ادامه مطلب را مشاهده فرمایید</font></span></div> text/html 2013-03-12T21:56:47+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی خرید وفروش كالا بین شركتها با روش ارزش ویژه4 http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1290 <div><font size="4">اجاره از نوع فروش این است كه شركت اجاره دهنده قسمتی از مبالغ</font></div><div><font size="4">سود حاصل از اجاره را به علاوه از تامین منابع مالی كسب می نماید</font></div><div><font size="4">&nbsp; فرض می كنیم :</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">ادامه مطلب را مطالعه فرمایید</font></div> text/html 2013-03-08T21:01:52+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی حقوق بازرگانی 10 http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1289 <div><font size="4">در بند 4 ماده 8 و بند 3 ماده 9 قانون تجارت (به ترتیب در مورد&nbsp;</font></div><div><font size="4">مندرجات</font><span style="font-size: large;">اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی)&nbsp;</span><span style="font-size: large;">به ترتیب زیر اشاره به&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;">لزوم ذكر مركز اصلی شركت شده است. «مركز اصلی شركت و محل</span></div><div><span style="font-size: large;">&nbsp;شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد».</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">ادامه طملب را مطالعه فرمایید</span></div> text/html 2013-02-19T08:34:40+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی حقوق بازرگانی 9 http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1288 <div><font size="4"><i>طریق تامین این مقدار از سرمایه با انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام</i></font></div><div><font size="4"><i><br></i></font></div><div><font size="4"><i>می گردد.</i></font><i style="font-size: large;">&nbsp;پذیره نویسی عبارت است از تعهد پرداخت یك یا چند سهم</i></div><div><i style="font-size: large;"><br></i></div><div><i style="font-size: large;">&nbsp;از طرف افراد غیر موسس و پرداخت مبلغی از آن به صورت نقد.</i></div><div><i style="font-size: large;"><br></i></div><div><i style="font-size: large;"><br></i></div><div><i style="font-size: large;">ادامه مطلب را مشاهده فرمایید</i></div> text/html 2013-02-18T20:44:04+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی خرید وفروش كالا بین شركتها با روش ارزش ویژه3 http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1287 <span style="font-family: Arial;"><font size="5">دارائی غیر جاری را كه در صورتهای مالی تلفیقی گزارش</font></span><div><span style="font-family: Arial;"><font size="5"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Arial;"><font size="5">می‌شود به بهای تمام شده اولیه خریداری برگشت می‌دهد.</font></span></div><div><span style="font-family: Arial;"><font size="5"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Arial;"><font size="5"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Arial;"><font size="5">ادامه مطلب را مشاهده فرمایید</font></span></div> text/html 2013-02-02T20:29:56+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی خرید وفروش كالا بین شركتها با روش ارزش ویژه2 http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1286 <div><font size="4">انتخاب روش تخصیص (متناسب یا صددرصد) بر سود خالص تلفیقی&nbsp;</font><span style="font-size: large;">هر</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">یك از دوره‌های مالی اثر می‌گذارد اما در بلند مدت صرف نظر از روش</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">انتخابی سود خالص تلفیقی یكسان خواهد بود.</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">ادامه مطلب را مشاهده فرمایید</span></div> text/html 2013-01-31T05:27:29+01:00 accounting-ahwazpnu.mihanblog.com محمد طهماسبی حقوق بازرگانی 8 http://accounting-ahwazpnu.mihanblog.com/post/1285 <div><font size="4">طبق ماده 571 قانون مدنی: «شركت عبارت است از اجتماع حقوق&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">مالكین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه»&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ادامه مطلب را مطالعه فرمایید</font></div>